KURUMSAL

Kurumsal / Firma Hakkında

BİLBEST 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan önce süregelen araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ilk HIS projesini ortaya çıkarmıştır.

BİLBEST öncülüğü, hızlı değişime karşı esnekliği, hızlı kurumsal refleksleri ve bilgiyi ve teknolojiyi kullanabilmesiyle günümüze kadar birçok başarılı projeye imza atmış, Türkiye çapında sahasında en iyi olduğunu iddaa edecek seviyeye ulaşmıştır.

BİLBEST'in işletme, sağlık ve teknoloji bilgilerini mükemmel bir şekilde harmanlayarak ortaya çıkardığı ürünlerinin arasında HIS, SBS ve ICD10TR bulunmaktadır.

BİLBEST ürünlerini kullanan müşterilerine aynı zamanda çok önemli işletme ve teknolojik danışmanlık hizmetleri sunmustur.

BİLBEST üreten ve geliştiren bir firma olma özelliğini korumaya çalışarak, yaptığı her işte dürüstlüğü ve doğruluğu ilke edinmiştir. Yönetiminin kalitesinin belgesi olarak ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluğunu 2005 itibariyle belgelemiştir. 2004 yılında Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında Socrates - Minerva projelerine teklifler sunmuştur.

BİLBEST büyüklükten ziyade etkinliği benimsediği ve sağlıklı büyümenin önemine inandığı için, etkili takımlar halinde çalışır ve günümüz itibariyle çalışan sayısı 30 civarındadır.

Sağlık ve eğitim konularında; günümüz bilgi teknolojilerinin yaygın ve etkin olarak kullanılabilmesi için,
- Öncelikli ihtiyaçları belirlemek, bu ihtiyaçlarla ilgili gerekli AR-GE çalışmaları yapmak,
- Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ve bilgisayar yazılımları hazırlamak.
- Hazırlanan bilgisayar yazılımlarının etkin ve verimli kullanılabilmesi için danışmanlık, eğitim, uyarlama, veri analiz ve gerekli olması hallerinde de sistem yönetimi ve işletmeciliğinin üstlenilmesidir.

Hedefleri Bilişim teknolojilerinin sağlık ve eğitim alanlarında kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunarak, öncelikli olarak ülke çapında ve sonrasında da uluslararası alanda sosyal ve ekonomik yararlar elde edilmesinde öncülük eden bir kuruluş olmaktır.

Faaliyet Alanı Bilişim, Sağlık ve Eğitim konularında; bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili, proje, tasarım, danışmanlık, yazılım, veri analiz danışmanlığı, yönetim ve işletme hizmetleri şeklindeki ticari faaliyetlerdir.

BİLBEST
- yenilikleri takip, adaptasyon ve süreklilik ile önde olması ve ilerlemesi;
- bilgiyi kazanmayı, tutmayı ve geliştirmeyi bilmesi;
- bu bilgiyi çalışanlarıyla sürekli tutması ve kullanması
ile bir iç dinamiği oluşturmuştur.

Bu iç dinamiği ile tasarladığı ürününü ve müşteri memnuniyetini ihtiyaçlara karşı hızlı refleksleri ve doğruya yönlendirmesiyle sağladığı sürekli servis hizmeti ve desteğini müşterisine
- mükemmel, doğru ve kesin bir şekilde;
- standartlara ve idari uygulamalara uygun;
- sıfır hatayla; ileri teknolojiyi uygun kullanarak;
- profesyonel, esnek ve etkili bir takımla sunar.

TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması;
Sağlık Bilgi Sistemleri konusunda yazılım geliştirme, danışmanlık ve destek hizmetleri ile bu faaliyetlere ait danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetlerinde; insan, altyapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, Bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
Bu doğrultuda
Bilgi Güvenliği Politikamız
• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
• Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
• Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
• Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
• Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
• Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Kurumsal sorumlulukları ndan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
• Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
• Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
• Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

Genel Müdür
08.10.2018

BİLBEST, insan sağlığı ve eğitimi için "doğruyu yapması ve dürüstlüğü" ile örnek olacak,

- yenilikler ve yeniliklere hızlı adaptasyonla sürekli düzelmeyi, ilerlemeyi ve gelişmeyi prensip edinmiş,
- kaliteli,
- "üreten, düzelten ve geliştiren" bir firmadır.

Böylece güvenilirlik ve kaliteyi sağlamaya kendini adamıştır.

Eğitim ve sağlık sektöründe;
- Mükemmelliği sağlamak,
- Sıkıntıları gidermek,
- Yeni iş sahaları / imkanları açmak,
- Teknolojinin kullanılmasında ve sistemler geliştirilmesine kurum ve kuruluşlara öncülük etmek.